2 Dakika Kural için buz hokeyi nasil oynanir

Masalara, omuzlara garpa garpa surukleniyor kadincagiz. Kendine agik bir şekil nail olmak igin arkalardan dolanirken i§itiyorum:

Kendimi Tezel’e boyle dilenen baki§larla bakarken yakalamak uzereydim lakin, Kamer§en beni benden once yakalami§ olmali:

Gul’un babasinin yaninda uzun sure kalamadim. Onu, cemi ormanlar ustune bana fen vermeye zorluyormu§um duygusuna kapildim.

Oglum, Yilmaz’im, bu defter bir gun benden sana kalıt kalirsa, hayatin benibeşer omru igin surprizlerle yoğun oldugunu unutma. §erefli bir Turk subayinin da a§ka ve kadina susayabi- lecegini unutma. §unca yillik omrunde gonul susuzlugu duymami§, duymayi da kendine zul addetmi§ bir moruk olarak beni affetmeni hassaten dileme ediyorum. Olumun e§iginden donmu§ ve Birle§mi§ Milel kuvvetleri tarafindan esir kampindan kurtarilmi§ bulunan baban, izinli gonderildigi Tokyo’da a§klarin en ulvisini evet§yoz. §imdi de, o a§garaz en ulvi hislerini ayni tazelikle kalbinde ya§atmaktadir.

Sessizligiyle Ay§en’i urkuten bir Hakan. Birkag gun once Aysel’in bizi ba§ba§a birakip giktigi yari karanlik bir odada, Kamer-§en’in boluk porguk, §a§kin daginik anlattiklarindan aklimda kalan. Bu Kağan nerede §imdi? Niçin damadin yaniba§inda degil?

Asfaltin kiyisinda sendelemi§ti. Bunlari soylerken bir taraftan da yere kapaklanmasini karışmak igin onu tutuvermi§tim.

Hayrettin Ozkan, Tezel’in sozunden pek ho§nut, ama Nuri§ hanimefendi birçok gabalasa, o ho§nutlukta kendine agilan yere rahatga yerle§emiyor. Arada bir:

“Arkada§im, ihtimal sen verimli bir beldenin gocugu olarak hepsi yavuz §eyler yemege ali§iksin. Ama benim milletim sava§ sirasinda bunlardan da kotu §eyler yemege ali§ikti. Ayrica ben kendim bile askeri mekteplerde okurken memleketimin bizlere verebildigi kadarini yiyebildim.

En bigâne §arkilarda dahi insani durten bir gug olmali. Aysel’e telefonum, o en bayagi sozlerim, karimin telefonu yuzume kapamasiyla du§mu§ bir alkolik gibi akan sele birakiveri§im kendimi, Tezel’in gulu§uyle degilse, bu §arkinin sozleriyle bir tekme yiyor

inadina o kaga get url arabasini fakultenin onune dayar, inadina, biz gikarken, yanlarinda gugbela tutundugum arkada§larimin onunde ba§ini camdan uzatip bagirir:

§u an’da bunu Yildiz’a sizin onunuzde soyluyormu§um kabil igime bir utang yayiliyor. Hâlbuki, boyle bir utanci duymamam gerekir hocam. Ayni §eyleri sizin yuzunuze de soyleyebilirdim. Qunku siz de o elverişsiz sokaklardan, sarp yoku§lardan, siteye git lagimlarini di§ari akitan gati altlarindan uzaksiniz.

Ne dunden sorumlu, ne yarina borglu olduklarini ilan etmi§ ki§ilerin kuguk koalisyonu gozuldu. Ki kimden daha murdar, kim kimden henüz temiz, bunun pe§ine du§uldu. Kimin zabıta, kimin yigit olduguna da gene bizimkiler karar verir başüstüne.

Almayacagim. Her §eyden takkadak kopmanin pek amelî olmadigini goruyorsun degil mi Tezel? Bir yere girince, en azindan ustune ba§ina oranin kokusunun sinecegini?

Yolun sagindaki tek katli, bahgeli mekân gozlerime tanidik geliyor. Tam boyle bir habbe kar§isinda durmu§tuk. Dort katli falanca bir yapiydi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *